PRAVIDLA OCHRANY SOUKROMÍ A POUŽÍVÁNÍ TZV. COOKIES

Při používání našich webových stránek používá naše společnost, Klaro, spol s r.o.  IČ:61460478  tyto cookies, popř. související programy:

 

session cookies – jsou vyžadovány pro základní fungování webových stránek naší společnosti – bez nich byste nemohli webové stránky využívat. Jedná se např. o soubory umožňující vytvořit obsah nákupního košíku, projít procesem zaplacení a také napomáhají v zabezpečení a při plnění požadavků stanovených právními předpisy. Tyto cookies jsou vždy zapnuté. K jejich využívání není nutný Váš souhlas. Po uzavření Vašeho prohlížeče se tyto soubory automaticky smažou. S užíváním session cookies je spojeno využívání tzv. PHPSESSID cookies, které zajišťují funkčnost webových stránek.

 

Google Analytics – jedná se o cookies užívané na základě smluvního vztahu se společností Google. Shromažďování a používání měřicího kódu Google Analytics nám dovoluje provádět analýzu návštěvnosti a webového provozu stránek a umožňuje nám zachytit informace o návštěvách naší webové stránky. Tyto informace jsou anonymní. IP adresa Vašeho počítače není viditelná pro naši společnost ani pro společnost Google. Naše společnost tyto informace používá pouze interně - pro zlepšení obsahu našich stránek pro návštěvníky dle preferencí a obliby navštívených částí našich webových stránek. Například tento nástroj umožňuje shromažďovat informace o provedených nákupech, času stráveného prohlížením určitého produktu apod. Umístění tohoto souboru slouží také k optimalizaci a zobrazování reklam naší společnosti, na základě předchozích návštěv stránek, avšak bez spojitosti s konkrétním návštěvníkem webových stránek. Od Vaší poslední návštěvy našich webových stránek jsou tyto cookies shromažďovány po dobu 36 měsíců. K užívání těchto cookies není nutný Váš souhlas. Důvodem jsou především oprávněné zájmy naší společnosti na fungování webových stránek dle potřeb a obliby jejích návštěvníků.

Bližší informace o užívání těchto cookies (Google Analytics) se můžete dočíst zde.

   

Google AdWords remarketing a Facebook remarketing – jedná se o cookies proměnné užívané na základě smluvního vztahu se společností Google a Facebook. Využívání těchto proměnných umožňuje na základě smluvního vztahu s těmito společnostmi zobrazovat při návštěvě jiných webových stránek reklamu na naše společnosti a produkty po straně nebo v textu používané webové stránky. Od Vaší poslední návštěvy našich webových stránek je tento soubor cookies shromažďován po dobu 12 měsíců. K užívání těchto cookies je vyžadován Váš předchozí souhlas. Tento souhlas můžete kdykoliv bezplatně odvolat (viz níže). Jestliže odmítnete dát souhlas s užíváním tohoto cookies, nebude naše společnost tato data dále shromažďovat.

Od užívání těchto cookies (Google AdWords remarketing a Facebook remarketing) se můžete odhlásit zde. Bližší informace o Google AdWords remarketing zde a o Facebook remarketing zde.

Další možností odhlášení od příjmu cookies od dodavatelů třetích stran je odhlašovací stránka organizace Network Advertising Initiative (NAI).

Pro úplný a aktuální přehled o každém přístupu třetích stran k Vašemu webovému prohlížeči doporučujeme nainstalovat webový prohlížeč disponující zásuvným modulem pro tento účel.

K souborům cookies má přístup naše společnost, dále společnost New Logic Studio, s.r.o., která pro naši společnost spravuje webové stránky.

Veškeré subjekty, kterým mohou být soubory cookies zpřístupněny, respektují Vaše právo na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

Ke zpracování cookies dochází prostřednictvím výpočetní techniky za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijala společnost technickoorganizační opatření k zajištění jejich ochrany, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití.

Jelikož mohou být cookies podle platné právní úpravy považovány za osobní údaje, poučujeme Vás tímto, že máte právo na přístup k osobním údajům, na opravu osobních údajů, jejich výmaz, omezení jejich zpracování a jejich přenositelnost, vznést námitku proti zpracování osobních údajů a podat stížnost proti zpracování osobních údajů k Úřadu na ochranu osobních údajů.

V případě jakékoliv Vaší žádosti týkající se zpracování cookies kontaktujte naši společnost na kterémkoliv níže uvedeném kontaktu:

Písemně na adrese:

Klaro, spol s r.o. 
Velké Chvalovice 187
289 11 Pečky

Elektronicky na e-mailové adrese: klaro@klaro.cz

Telefonicky na telefonním čísle: +420 800 100 798

Nastavení soukromí a cookies 🍪

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

 

Následující volbou vyjádříte souhlas s našimi zásadami chrany osobních údajů a souborů cookie. Svá nastavení můžete kdykoli změnit.