Systém managementu kvality a environmentu

Certifikáty splnění norem v oblasti managementu kvality a environmentu:

 

 

Společnost KLARO, spol. s r.o. je výrobcem zdravotnických, manipulačních a úklidových vozíků. Prioritou pro nás je kvalita našich výrobků, včasné plnění termínů dodávek, spokojenost zákazníka a ochrana životního prostředí. Pro naplnění těchto požadavků máme zaveden systém managementu kvality plnící požadavky normy ČSN EN ISO 9001 a systém environmentálního managementu plnící požadavky normy ČSN EN ISO 14001. Vedením společnosti jsou vyhlášeny tyto politiky:

 

POLITIKA KVALITY

Vedení společnosti přijímá odpovědnost za efektivnost systému kvality a zavazuje se neustále zlepšovat systém managementu kvality a dodržovat následující zásady:

Ve vztahu k zákazníkům 
- budovat se zákazníky dlouhodobé a vzájemně výhodné partnerské vztahy,
- plnit zakázky v dohodnutém termínu a v požadované kvalitě,
- pokud to bude v našich možnostech, vyjít vstříc zákazníkovým požadavkům v případě nutnosti i formou atypického výrobku.

Ve vztahu k firmě 
- aktivně podporovat zavádění nových technologií, které budou přínosem pro zefektivnění a zlepšení naší práce,
- podporovat rozvoj způsobilosti zaměstnanců pro dosažení vysoké úrovně kvality práce.

Ve vztahu k sytému řízení kvality
- preferovat předcházení chyb před jejich následným odstraňováním,
- kvalitu výrobků dosahovat kvalitní výrobou, nikoli vytříděním neshodných výrobků,
- každý zaměstnanec musí být schopen plnit jemu svěřený úkol a být zodpovědný za kvalitu své práce,
- každý zaměstnanec musí být schopen rozpoznat kvalitní práci od práce nekvalitní.

         
POLITIKA ENVIRONMENTU

Vědomi si zodpovědnosti k zachování životního prostředí pro naše děti a budoucí generace, se snažíme minimalizovat dopad všech našich činností na životní prostředí. Z těchto důvodů se zavazujeme k:

- chránění životního prostředí a prevenci jeho znečišťování, 
- zavedení systému ochrany životního prostředí podle normy ČSN EN ISO 14001 a jeho zlepšování,
- stanovování environmentálních cílů v rámci tohoto systému,
- dodržování platných zákonů a ostatních legislativních požadavků.

Nastavení soukromí a cookies 🍪

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

 

Následující volbou vyjádříte souhlas s našimi zásadami chrany osobních údajů a souborů cookie. Svá nastavení můžete kdykoli změnit.