Facebook Klaro
Home Politika environmentru
facebook tisk e-mail

 KLARO, spol. s r.o. je výrobcem zdravotnických, manipulačních a úklidových vozíků. Prioritou pro nás je kvalita našich výrobků, včasné plnění termínů dodávek, spokojenost zákazníka a ochrana životního prostředí. Pro naplnění těchto požadavků máme zaveden systém managementu kvality plnící požadavky normy ČSN EN ISO 9001 a systém environmentálního managementu plnící požadavky normy ČSN EN ISO 14001. Vedením společnosti jsou vyhlášeny tyto politiky:

ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA

Vědomi si zodpovědnosti k zachování životního prostředí pro naše děti a budoucí generace, se snažíme minimalizovat dopad všech našich činností na životní prostředí. Z těchto důvodů se zavazujeme k:

- chránění životního prostředí a prevenci jeho znečišťování, 
- zavedení systému ochrany životního prostředí podle normy ČSN EN ISO 14001 a jeho zlepšování,
- stanovování environmentálních cílů v rámci tohoto systému,
- dodržování platných zákonů a ostatních legislativních požadavků.